Maling og byggtapetsererarbeider på Oslo Lufthavn Pir Nord for Kruse Smith.