Maling innvendig av enebolig på Lillestrøm for Team bygg og eiendom.