Dør og vindusutskifting

Dør og vindusutskifting i borettslag, sameier,næringsbygg og private boliger.

Vinduer som er eldre enn 20 år gamle, slipper ut ca 2,5 ganger mer varme enn nye vinduer. Totalt kan dette utgjøre over 40 % av boligens totale varmetap.

I løpet av 1970 og 1980, ble det bygget omkring 400.000 eneboliger, rekkehus og firemannsboliger her i landet. I snitt har disse 15 kvm. vindusflate. Vinduers varmeisolasjon måles i U-verdier, der lavest tall er best. Hvis de gamle vinduene med en U-verdi på 2,7 ble skiftet ut med moderne lavenergivinduer med U-verdi 1,0, ville varmetapet reduseres med opptil 1 TWh pr. år. Regner man en krone pr. kilowatt time, blir det en milliard kroner som sløses på unødvendig energiforbruk.

Eldre vinduer med enkelt, vanlig glass har en U-verdi på rundt 5,0. I dag er kravet fra Plan- og bygningsloven i 1,2. En del eldre hus har løsninger med innerglass i egenramme. Denne løsningen kan gi en U-verdi på mellom 2,4 og 2,6.

Eldre vinduer oppleves som trekkfulle som skjer ved kaldras og luftlekkasjer, i tillegg oppstår det ofte problemer med dugg og råteskader. Vi anbefaler alle som først utfører en oppussing, bytter panel eller etterisolerer fasaden, om å skifte til nye moderne to- og trelags vinduer. Både med hensyn til komfort, støydemping, energiforbruk og ikke minst økonomi.