Tak og nedløp utskifting og montering

Utskifting av tak, rehabilitering av tak og montering av renner.

Vi har erfarne takeksperter på alt fra nye tak til rehabilitering av tak på eldre bygg. Forlengelse av takutspring, utskifting av vindskier, gesimskasser, takrenner, beslag og vannbord. Våre samarbeidsparnerer er de mest anerkjente leverandørerene. Vi bistår med å finne det taket som passer best til din bolig, næringsbygg eller boligsameie.

Montering av snøfanger er svært viktig. Gårdeiere, styret i borettslag og sameier, er ansvarlig for å sikre bygningen mot ras fra taket. Det er også viktig å jevnlig sjekke taket, for å unngå løse takstein og vannlekkasje.

Skifte av tak anses for å være normalt vedlikehold av bygningen og er vanligvis ikke søknadspliktige tiltak. Dette forutsatt at tiltaket ikke endrer byggets eksteriørmessige karakter og at omleggingen ikke får konsekvenser for bæreevnen til takkonstruksjonen.